די 12 סטעפ פראגראם

אונזער וויזיע פאר דיר

מיר, וואס מיר האבן געליטן דעם ביטערן ווייטאג פון די נפילות, ווייסן זייער גוט צו שעצן דעם נס צו וועלכען מיר האבן זוכה געווען אין ריקאווערי. נישט נאר מיר אליינס געניסן פון דעם, נאר אויך אונזערע פרויען, קינדער, חברים און די וואס ארבעטן מיט אונז.

קרא עוד